x

a szerkesztő

Hegedüs K. Ferenc

1970-ben születtem, iskolai végzettségemnek megfelelően informatikusként dolgozom. Tagja vagyok a Mensa HungarIQa Egyesületnek, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Családkutató Klubjának és a Magyar Történelmi Családok Egyesületének – utóbbiban elnökségi tag vagyok, és részt veszek a Genealógiai Bizottság munkájában –, valamint elnöke vagyok a Gyógyszerkutató Intézet Sportkörnek. Ha vagyonnyilatkozatot kellene tennem, egy kis lakótelepi lakást és egy öregedő Alfa Romeót tudnék említeni. 1992-ben kezdtem kutatni a szajoli Hegedüs család történetét. Később megjelentek cikkeim Szajol történetével kapcsolatban a helyi újságban. A Szajolban rendezett ünnepi rendezvényeken mindig igyekszem megjelenni – amíg nagyapám élt, ezt vele egyetemben tettem. 2001-ben a kezdeményezésemre a szajoli önkormányzat épületének lépcsőfordulójában elhelyezésre került egy emléktábla a Hegedüs Gergely által 300 évvel korábban kapott címer tiszteletére, amely később Szajol címere lett, és kisebb változtatásokkal ugyan, de a mai napig a település címereként funkcionál. Büszkeséggel tölt el, hogy az eltelt időben sikerült gyarapítani az emléktábla körül kiállított, Szajolhoz kötődő családi relikviákat. Ebbe a sorba illik a 2019-ben felavatott második emléktábla is, amely a falu királyi adományozásának 350. évfordulója tiszteletére készült. Amennyire időm engedi, igyekszem folytatni a kutatást további iratok után, és dolgozom a családtörténetet bemutató könyvek kéziratain. 2012-ben hoztam létre a szajoli Hegedüsök internetes oldalát, amelyet azóta is örömmel működtetek. 2019-ben szintén saját terveim alapján, saját kivitelezésben készült el a modern nemesi viselkedésmóddal foglalkozó weboldalam is.
TÁRGYMUTATÓ

Copyright © 2019–20 Hegedüs K. Ferenc