x

copyright

A weboldalon a szerkesztő szerzői jog által védett saját írásai szerepelnek. Közlés esetén (pl. kiadványokban, előadások kivetített anyagaiban, más weboldalakon történő idézés) kéretik a forrás feltüntetése! Egyszerűbb esetben elegendő a domain nevének megadása is, pl.:

(Forrás: www.nemesiviselkedesmod.hu)

A forrásközlés egy szakszerűbb formája (a végén szögletes zárójelben a megtekintés dátuma):

Hegedüs K. Ferenc: Nemesi viselkedésmód – útmutató hölgyeknek és uraknak [Online] URL: http://www.nemesiviselkedesmod.hu/utmutato.php [2019. október 25.]

A címlapkép szerzői joggal nem védett (licenc: CC0 Public Domain), forrása:

www.publicdomainpictures.net
TÁRGYMUTATÓ

Copyright © 2019–20 Hegedüs K. Ferenc