a kezdetek

Gyermekkoromban nagyapámtól hallottam a legendát, amely szerint őseink – a szajoli Hegedüsök – elszegényedett nemesek voltak, akiknek egy nagyhatalmú grófi család elbirtokolta a földjeit. Húszas éveim legelején elég nagy volt bennem a kíváncsiság, hogy el is kezdtem kutatni, mi igaz ebből a történetből. Ahogyan a kedves olvasó bizonyára sejti, nagyapám elbeszélése valóságnak bizonyult. Kellemes emléket adnak a levéltár budai várnegyedben található, rendkívül szép, historizáló stílusú épületében, sok száz éves anyakönyvek tanulmányozásával eltöltött délutánok. Egy idő után felfedeztem, hogy szinte csak nemesi családok leszármazottai ülnek körülöttem a mikrofilmolvasó készülékek előtt, akik hozzám hasonlóan saját családi legendájukat kutatják, a rendszerváltás után ehhez frissen lehetőséghez jutva.

Olvasson tovább! »

a kitűzött célok

Természetesen ez a weboldal mindenkinek szól, nem csak nemeseknek. Az esetlegesen provokatívnak ható cím megválasztása csupán a figyelem felkeltését szolgálja egy sajnálatosan kevesek által gyakorolt viselkedésmód irányába, azonban külön tekintettel a nemesi leszármazottakra. A viselkedéskultúrának jómagam is a lelkes tanulója vagyok, de ahogyan időm engedi, igyekszem a megszerzett információt továbbadni, a weboldal tartalmát ennek megfelelően bővíteni. A távlati cél egy teljesnek mondható, a mai korunk követelményeinek megfelelő illemtani útmutató összeállítása, amely minden élethelyzetre átfogó képet nyújt a kifogástalan viselkedéshez és megjelenéshez. Bízom benne, hogy az itt összegyűjtött tartalom sokak számára nyújt majd hiánypótló ismereteket.

Olvasson tovább! »

az útmutató

Az általam korábban összeállított, és máshol publikált illemtani útmutatók – az étkezés és az öltönyviselés témakörében – népszerűeknek bizonyultak, így érdemesnek találtam a már rendelkezésre álló, bővített anyagot a közreadásra – annak ellenére, hogy az jelenleg még korántsem komplett. Az útmutató az illemszabályokat rendszerbe állítva, a teljesség igényével, de a lehető legrövidebb módon, pontokba szedve közvetíti ismeretanyagot. Ezzel elősegíti a gyors tanulást, elkerülve a több száz oldal hosszú szakkönyvek tanulmányozásának fáradalmait. Hasznos segítség a minden oldal alján megtalálható tárgymutató. Az egyes tárgyszavakra kattintva az útmutatóhoz lehet jutni, amelyben kiemelve szerepelnek azok a bekezdések, amelyek a kiválasztott tárgyszóhoz tartoznak.

Olvasson tovább! »

A társas viselkedés
szabályai

Az étkezés
szabályai

A hölgyek
ruházata

Az urak
ruházata

TÁRGYMUTATÓ

Copyright © 2019–20 Hegedüs K. Ferenc